Konfiguracja programu pocztowego na przykładzie Outlook Express

Niniejszy opis jest przedstawiony na przykładzie programu Windows Live, który był domyślnym programem pocztowym w systemie Windows Vista, a także stanowił uaktualnienie do programu Outlook Express w systemie Windows XP. Jeśli korzystasz z systemu Windows 7 lub Windows 8 przeczytaj nasz opis konfiguracji Windows Mail.

W programie pocztowym z paska menu wybieramy Narzędzia, a następnie Konta:

Konta e-mail w Outlooku

W oknie, które się ukaże wybieramy Dodaj... > Konto e-mail > Dalej. Kolejnym krokiem jest wpisanie adresu e-mail, hasła oraz nazwy konta wyświetlanej w programie pocztowym:

Dodawanie konta w Outlooku

Po kliknięciu Dalej ukaże się następujące okno.

Konfiguracja konta e-mail w Outlooku

Informacje, które należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika: Twój pełny adres email,
  • Serwer poczty przychodzącej POP3: mail.(nazwa Twojej domeny),
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: mail.(nazwa Twojej domeny) (serwer wymaga uwierzytelnienia),
  • Wspierane protokoły poczty przychodzącej: POP3, POP3S (SSL/TLS), IMAP, IMAPS (SSL/TLS),
  • Wspierane protokoły poczty wychodzącej: SMTP, SMTPS (SSL/TLS).

Następnie po kliknięciu Dalej, można zaznaczyć opcję, aby utworzone konto pocztowe było kontem domyślnym.

Zwracamy uwagę, iż jako nazwę konta należy podać pełny adres e-mail w formacie uzytkownik@domena. Podanie tylko i wyłącznie części adresu nie jest wystarczające do poprawnej autoryzacji!

Prawidłowe porty do połączenia z serwerem SMTP to 465 w przypadku połączenia z SSL oraz 587 w przypadku połączenia nieszyfrowanego, zaś w przypadku serwera POP3 to 110 dla połączenia bez SSL oraz 995 dla połączenia SSL. Prosimy zwrócić uwagę iż większość operatorów (w tym Orange, Dialog, Netia) blokuje całkowicie ruch na porcie 25. Użytkownicy takich łącz powinni zmienić w konfiguracji programu (w ustawieniach poczty wychodzącej) port SMTP na port 465 lub 587.

Na naszych serwerach można korzystać z logowania poprzez SSL, do czego zachęcamy. W przypadku nieposiadania własnego certyfikatu SSL może się pojawić monit bezpieczeństwa programu pocztowego. Należy wówczas zgodnie z podpowiedzią w programie pocztowym dodać wyjątek do reguł bezpieczeństwa, aby taki monit nie pojawiał się w przyszłości.

Po kliknięciu na Zakończ, konto pocztowe zostanie utworzone.

Potwierdzenie dodania konta e-mail w Outlooku

Problemy z połączeniem z kontem pocztowym

Twój program pocztowy nie może połączyć się z serwerem? Sprawdź w pierwszej kolejności następujące kwestie:

  • Czy podałeś prawidłową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej w formacie mail.nazwadomeny?
  • Czy hasło dla tego użytkownika jest prawidłowe? W razie wątpliwości ustaw nowe.
  • Czy jako nazwę użytkownika używasz wszędzie pełny adres e-mail?
  • Czy masz włączoną transmisję SSL i ustawione poprawne numery portów?
  • Czy uwierzytelnienie opiera się na zwykłym tekście czy ustawiony jest błędnie inny sposób?