Niniejszy opis jest przedstawiony na przykładzie programu Windows Mail, który jest domyślnym programem pocztowym w systemach Windows 7 oraz Windows 8. Jeżeli używasz jeden z tych systemów i nie zawiera on tego programu, znajdziesz go w pakiecie Podstawowe programy Windows.

W programie Windows Mail z paska narzędzi wybieramy zakładkę Narzędzia, a następnie klikamy w ikonę Adres e-mail w grupie Nowe konto:

windows mail nowe konto

W oknie, które się ukaże (Dodaj swoje konto e-mail) należy wpisać nasz adres e-mail, hasła do danego konta pocztowego oraz nazwę konta wyświetlaną w programie pocztowym (najczęściej nasze imię i nazwisko). Zaznaczamy również Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie.

windows mail dodaj nowe konto

Po kliknięciu Dalej, ukaże się okno Konfigurowanie ustawień serwera.

W ustawieniach poczty przychodzącej wybieramy najpierw typ serwera. Do wyboru mamy POP3 (w tym trybie cała poczta pobierana jest na dysk lokalnego komputera) lub IMAP (poczta przechowywana jest na serwerze, wiadomości ściągane są na żądanie, na serwerze również przechowywana jest poczta wychodząca). Typ serwera możemy zmienić w czasie późniejszym jedynie poprzez usunięcie konta w programie Windows Mail oraz skonfigurowanie go od nowa.

Jako serwer poczty przychodzącej oraz wychodzącej należy wpisać mail oraz nazwę naszej domeny, oddzielone kropką. Prosimy o nie wpisywanie tutaj innych wartości (np. nazw serwera lub adresów IP).

Poniższa tabela prezentuje poprawne wartości portów dla poszczególnych usług. Prosimy zwrócić uwagę iż większość operatorów (w tym Orange, Dialog, Netia) blokuje całkowicie ruch na porcie 25. Użytkownicy takich łącz powinni zmienić w konfiguracji programu (w ustawieniach poczty wychodzącej) port SMTP na port 465 lub 587.

Usługa pocztowa Połączenie bez SSL Połączenie z SSL
serwer POP3 110 995
serwer SMTP 25
587
25
465
serwer IMAP 143 993

Zwracamy uwagę, iż w polu Nazwa użytkownika logowania jako nazwę konta należy podać pełny adres e-mail. Program Windows Mail domyślnie wpisuje wyłącznie nazwę użytkownika, którą należy ręcznie uzupełnić. W ustawieniach poczty wychodzącej należy koniecznie zaznaczyć opcję Wymaga uwierzytelnienia.

windows mail konfigurowanie ustawień serwera

Po kliknięciu Dalej przechodzimy do ekranu potwierdzającego pomyślne utworzenie naszego konta.

windows mail nowe konto zostało utworzone

Na naszych serwerach można korzystać z szyfrowanego logowania poprzez SSL, do czego zachęcamy. W przypadku nieposiadania własnego certyfikatu SSL, wydanego dla domeny w której znajduje się skrzynka pocztowa, może się pojawić monit bezpieczeństwa programu pocztowego. Należy wówczas zgodnie z podpowiedzią w programie pocztowym dodać wyjątek do reguł bezpieczeństwa, aby taki monit nie pojawiał się w przyszłości.

windows mail ostrzeżenie zabezpieczeń

Weryfikacja ustawień programu Windows Mail

W przypadku problemów z odbieraniem i wysyłaniem poczty na już utworzonym koncie prosimy o sprawdzenie ustawień. W szczególności należy zwrócić na ustawienia nazw serwerów, portów, oraz wymóg włączenia autoryzacji poczty wychodzącej.

windows mail właściwości serwery

windows mail serwer poczty wychodzącej

windows mail właściwości zaawansowane

Problemy z połączeniem z kontem pocztowym

Twój program pocztowy nie może połączyć się z serwerem? Sprawdź w pierwszej kolejności następujące kwestie:

  • Czy podałeś prawidłową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej w formacie mail.nazwadomeny?
  • Czy hasło dla tego użytkownika jest prawidłowe? W razie wątpliwości ustaw nowe.
  • Czy jako nazwę użytkownika używasz wszędzie pełny adres e-mail?
  • Czy masz włączoną transmisję SSL i ustawione poprawne numery portów?
  • Czy uwierzytelnienie opiera się na zwykłym tekście czy ustawiony jest błędnie inny sposób?