Thawte

Certyfikat Code Signing jest mocno zalecany wszystkim wydawcom oprogramowania którzy planują dystrybucję kodu lub treści przez Internet aby uwierzytelnić integralność oraz poświadczyć pochodzenie tego kodu.

Ryzyka podszywania się pod inne osoby lub ingerencji w transmisję są znaczne przy przesyłaniu treści przez Internet. Użytkownicy końcowi są coraz bardziej świadomi tych zagrożeń i z większym prawdopodobieństwem pobiorą treść, która jest cyfrowo podpisana przez wystawcę.

Certyfikaty Code Signing firmy Thawte są skutecznym sposobem na bezpieczną dystrybucję oprogramowania przez Internet. Jest to unikalny produkt który oferuje pełną ochronę, łatwość użycia oraz elastyczność (możliwość użycia dla różnego oprogramowania na różnych platformach).

Cechy certyfikatów Code Signing

 • Używa pojedynczego certyfikatu dla większości platform i aplikacji
 • Pozwala na podpisanie interaktywnej treści takich jak ActiveX, Macros, MIDlet(J2ME) oraz appletów Java dla celów bezpiecznej dystrybucji przez Internet. Uwierzytelniony podpis cyfrowy uwiarygadnia kod oprogramowania zanim zostanie od pobrany.
 • Zapewnia, że wydawany kod nie może być modyfikowany przez osoby trzecie przed lub podczas transmisji.
 • Pozwala odbiorcom końcowym dotrzeć łatwiej do wydawcy oprogramowania.
 • Promuje Internet jako bezpieczną platformę do dystrybucji treści.
 • Wykorzystuje najwyższej jakości procedury certyfikacji DigiCert.
 • Wzmacnia zaufanie wśród odbiorców.
 • Zapewnia pełne wsparcie dla Certificate Revocation List.
 • Obsługuje Online Certificate Status Protocol.

Działanie certyfikatu Thawte Code Signing

W momencie pobierania aplikacji w przeglądarce internetowej przez użytkownika pojawia się okienko pop-up, w którym użytkownik może podjąć decyzję o pobraniu lub nie tej aplikacji. Jeśli aplikacja jest podpisana cyfrowo, pop-up zawierać będzie dane jej wydawcy. Prawidłowy podpis da użytkownikowi pewność, że aplikacja jest bezpieczna. W przeciwnym wypadku zobaczy on ostrzeżenia o niewiadomym pochodzeniu produktu, co skutecznie może zniechęcić do pobrania aplikacji.

Dzięki certyfikatowi użytkownicy mogą bezpieczenie pobierać applety, pluginy czy makra z Twojej strony. Możesz podpisać kontrolki ActiveX, pliki wykonywalne lub pliki cab. Certyfikat może zostać również użyty do podpisania instalatorów InstallShield oraz Wise.

Rodzaje certyfikatów Code Signing

 • Thawte® Code Signing Certificate for Mac® - te certyfikaty mogą być użyte przez developerów aplikacji przeznaczonych dla systemów Apple. Wsparcie dla aplikacji, wtyczek oraz zawartości dla Mac® OS X.
 • Thawte® Code Signing Certificate for Sun Java® - te certyfikaty są przeznaczone dla aplikacji Java zarówno do komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych i są uznawane przez Java Runtime Environment (JRE)mogą być użyte wraz z JavaSoft's JDK 1.3 oraz późniejszymi do podpisywania appletów. Wsparcie dla platform J2SE oraz J2ME.
 • Thawte® Code Signing Certificate for Microsoft® Office and VBA - te certyfikaty służą do podpisywania obiektów VBA, skryptów i makr dla plików Microsoft Office - .doc, .xls, .ppt.
 • Thawte® Code Signing Certificate for Adobe® AIR® - te certyfikaty służą do podpisywania aplikacji dla Adobe AIR (pliki .air oraz .airi). Wsparcie dla Adobe Ajax oraz Flex.
 • Thawte® Code Signing Certificate for Microsoft® Authenticode® (Multi-Purpose) - te certyfikaty oferują największą elastyczność podpisywania kodu na wiele platform przy użyciu jednego certyfikatu. Służą do podpisywania 32- oraz 64-bitowego kodu (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi, and .xap files) oraz do podpisywania kodu dla Microsoft® Office, Microsoft VBA, Netscape Object Signing, Marimba Channel Signing. Wspierają również aplikacje Silverlight® 4.
Thawte
Thawte Code Signing 1 499 zł/rok (1 843,77 zł z VAT)
Czas wydania
Średni czas wydania certyfikatu liczony od momentu wpływu środków za zamówienie oraz przejścia weryfikacji e-mail bądź dostarczenia wymaganych dokumentów do wystawcy certyfikatu, jeśli są konieczne.
1-2 tygodnie
Typ walidacji
Typ walidacji.
OV
Uznany wydawca certyfikatu
Oznacza to, że wystawca certyfikatu jest podmiotem o uznanej renomie na rynku wystawców certyfikatu SSL i jego certyfikaty są używane przez wiele tysięcy stron internetowych na całym świecie.
Wsparcie dla różnych platform
Certyfikat pozwala na podpisywanie różnych rodzajów aplikacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentacją na stronach wydawcy.
Dostawa na fizycznym tokenie
Dostawa na fizycznym tokenie.
Automatyczna reputacja w filtrze SmartScreen
Automatyczna reputacja w filtrze SmartScreen.
Możliwość wydania dla indywidualnych developerów
Możliwość wydania dla indywidualnych developerów.
Twoja inwestycja roczna
Twoja inwestycja przy zakupie certyfikatu SSL na podstawowy okres ważności wynoszący 1 rok.
1 499,00 zł (1 843,77 zł z VAT)
Zakup certyfikatu na 2 lata (rabat 5%)
Zamów certyfikat na okres dwuletni i uzyskaj certyfikat w niższej cenie. Rabat to aż 5% od ceny podstawowej.
1 424,05 zł (1 751,58 zł z VAT)
Zakup certyfikatu na 3 lata (rabat 10%)
Zamów certyfikat na okres trzech lat i uzyskaj certyfikat w niższej cenie. Rabat to aż 10% od ceny podstawowej.
1 379,08 zł (1 696,27 zł z VAT)
Zamów teraz

Częste pytania o certyfikaty Code Signing

Jak działa rozwiązanie Thawte Code Signing?

Certyfikat Code Signing używa zaufanego cyfrowego podpisu, który gwarantuje poprawność danych wydawcy oprogramowania oraz integralność kodu (brak modyfikacji przez osoby trzecie).

Dla kogo jest przeznaczony certyfikat Code Signing?

Certyfikaty Code Signing są produktem przeznaczonym dla wydawców aplikacji. Nie należy ich mylić z certyfikatami SSL. Certyfikat Code Signing jest niezbędny, jeśli chcesz dbać o reputację jako wiarygodny wydawca oprogramowania przeznaczonego do dystrybucji w Internecie.

Czy certyfikat uwierzytelnia treść mojego kodu?

Nie. Thawte potwierdza wyłącznie, że dany kod pochodzi od wydawcy który go podpisał. Jest to niezmiernie ważne kiedy klienci podejmują decyzję czy taki kod pobrać i zainstalować. Pochodzenie kodu od zweryfikowanego wystawcy przekłada się na wyższy współczynnik pobrań oprogramowania i zakupu. Podpisanie kodu certyfikatem potwierdza również, że oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane podczas przesyłania lub pobierania i dlatego też jest bezpieczne.

Jak często i ile można podpisać aplikacji?

Możesz podpisać dowolną ilość aplikacji w czasie ważności certyfikatu. Mogą to być zarówno różne wersje tej samej aplikacji, jak też może to być całkowicie różne oprogramowanie. Istotny jest tutaj moment podpisania aplikacji, nie moment pobrania aplikacji przez końcowego użytkownika.

Zamów certyfikat Thawte Code Signing

Certyfikaty Code Signing są wydawane w podobny sposób jak certyfikaty SSL. Aby wnioskować o wydanie certyfikatu należy wygenerować parę kluczy prywatnego oraz publicznego a także Certificate Signing Request, zawierający publiczną część pary kluczy.

Aby zamówić certyfikat Code Signing, w polu CN klucza CSR należy wpisać nazwę firmy (tę samą wartość co w polu O - Organization). Taki CSR następnie należy przesłać do nas w formularzu zamówienia certyfikatu Code Signing.

Złożenie zamówienie jest równoznaczne z akceptacją Thawte Code Signing Certificate Subscriber Agreement. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, Thawte dokonuje weryfikacji danych podmiotu aplikującego o certyfikat i po pomyślnym zakończeniu tej procedury wydaje certyfikat.

Zobacz też certyfikaty Sectigo Code Signing

Zobacz również ofertę na certyfikaty Code Signing Sectigo (dawniej Comodo) oraz certyfikaty Code Signing Sectigo (dawniej Comodo) w wersji EV.


FAQ / Częste pytania - certyfikaty SSL

Zobacz odpowiedzi na często zadawane pytania, gdzie piszemy więcej o certyfikatach SSL.
Masz dodatkowe pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami. Zapraszamy!