Co oznacza, że certyfikat jest wydawany dla jednej nazwy domenowej?

Oznacza to, że certyfikat będzie zabezpieczał poprawnie wszystkie adresy internetowe umieszczone w domenie, dla której został wydany. Czyli certyfikat wydany dla www.mserwis.pl będzie działał również np. dla adresu www.mserwis.pl/certyfikaty-ssl/geotrust.

Nie będzie jednak działał dla innych subdomen, czyli np. dla www2.mserwis.pl. Zwróć uwagę, iż www.mserwis.pl oraz www2.mserwis.pl to dwie różne nazwy domenowe. Certyfikat wydany dla jednej z nich nie będzie działał poprawnie dla drugiej.