Czy można anulować certyfikat lub zmienić jego typ?

W okresie od momentu rozpoczęcia procedury wydania certyfikatu do jego wydania oraz do 30 dni po zamówieniu certyfikatu, istnieje możliwość jego anulowania lub zmiany. Na przykład można zamienić certyfikat EV na inny certyfikat lub wystawić certyfikat dla innej domeny, niż pierwotnie zamówionej. Z tytułu każdej zmiany lub anulacji certyfikatu, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 79 zł netto plus ewentualna różnica w cenie certyfikatów (jeśli nowy certyfikat jest droższy od poprzedniego). Nie dotyczy to przypadku ponownego wystawienia certyfikatu tego samego typu dla tej samej domeny - to w okresie ważności całego certyfikatu jest zawsze bezpłatne.