Czym jest certyfikat typu OV (Organization Validation)?

Certyfikat typu OV, czyli Organization Validation pozwala na wydanie certyfikatów dla podmiotów. Często certyfikaty Organization Validation nazywane są certyfikatami Organization Authentication, co oznacza, że weryfikowane są dane podmiotu starającego się o wydanie certyfikatu SSL. Podczas weryfikacji, wystawca sprawdza rejestrację i aktywność organizacji na terenie kraju, którego podmiot jest zarejestrowany. Pierwszym krokiem wystawcy jest weryfikacja statusu podmiotu w rządowej bazie danych (w przypadku Polski jest to baza KRS lub CEIDG). W przypadku braku weryfikacji w bazie rządowej, wystawca sprawdza możliwość weryfikacji podmiotu za pomocą baz komercyjnych jak na przykład międzynarodowy DUNS (w Polsce serwis Bisnode). Kolejny krok to weryfikacja telefoniczna pod numerem telefonu znajdującym się w ogólnodostępnych bazach danych.