Jak działa certyfikat typu wildcard?

Certyfikat wildcard wydawany jest dla nazwy domenowej rozpoczynającej się od znaku gwiazdki (*). Oznacza ona dowolną nazwę w użytym adresie. Użycie nazwy *.mserwis.pl w kluczu CSR oraz zamówienie certyfikatu wildcard pozwoli nam na chronienie jednym certyfikatem wszystkich subdomen domeny mserwis.pl, jak na przykład www.mserwis.pl, serwer.mserwis.pl, cpanel.mserwis.pl. Jest to bardzo ekonomiczne i wygodne rozwiązanie, jeżeli mamy wiele różnych usług w domenie, dostępnych pod różnymi adresami oraz wywoływanych z różnych serwerów. Możemy je chronić jednym certyfikatem, zamiast kupować osobny dla każdej z nich.

W tym przypadku certyfikat będzie również chronił domenę główną, to jest mserwis.pl. Będzie tak w każdym przypadku, jeśli certyfikat jest wydawany dla domeny głównej - przykładowo certyfikat dla *.adreswww.pl będzie działać zarówno dla secure.adreswww.pl jak i dla domeny głównej adreswww.pl. Wyjątkiem od tej zasady jest certyfikat wydawany dla zagłębienia w subdomenie, np. *.serwer.adreswww.pl. Taki certyfikat będzie działać dla wszystkich bezpośrednich subdomen, jak np. www1.serwer.adreswww.pl, z wyjątkiem jednak nazwy serwer.adreswww.pl.