Jakie dokumenty są potrzebne do wydania certyfikatu w pełnym uwierzytelnieniu (EV)?

W przypadku pełnego uwierzytelnienia weryfikowana jest tożsamość oraz fizyczny adres aplikującego na podstawie dokumentów, o dostarczenie których prosi wystawca. Po wydaniu, certyfikat nie tylko zapewnia szyfrowane połączenie, ale daje dodatkową gwarancję wiarygodności Twojej firmy. Dzięki temu stajesz się zaufaną marką dla klientów, ponieważ certyfikat SSL zawiera w sobie informację o tożsamości aplikującego (pole Organizacja zawiera nazwę posiadacza certyfikatu, a nie nazwę wystawcy certyfikatu). Weryfikacja składa się z trzech elementów:

  1. Weryfikacja praw do zarządzania domeną, dla której wydawany jest certyfikat SSL.
  2. Weryfikacja danych wnioskodawcy. Do wystawcy należy przesłać kopię dokumentu rejestrowego firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS) lub dokumentu tożsamości, zawierającego adres. Wystawca certyfikatu na tej podstawie zweryfikuje dane firmy lub osoby fizycznej. W tym celu wystawca może wykorzystać również dane podmiotów trzecich (np. wywiadowni gospodarczych).
  3. Kontakt telefoniczny. Wystawca certyfikatu musi skontaktować się z pracownikiem lub przedstawicielem firmy, w celu potwierdzenia przedstawionych danych. Zalecane jest, aby numer kontaktowy znajdował się w katalogu typu yellow pages, DUNS lub na wyciągu z dokumentów rejestrowych firm.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące certyfikatów EV, skontaktuj się z nami. Z chęcią rozwiejemy wszelkie wątpliwości.