Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać certyfikat walidacji EV?

Wydanie certyfikatu EV (Extended Validation) jest możliwe tylko po pomyślnym przeprowadzeniu procedury weryfikacji tożsamości aplikanta. Przygotowanie i przedstawienie dokumentów wystawcy leży w obowiązku zamawiającego certyfikat, zaś cała procedura weryfikacji może trwać kilka dni, bądź dłużej, jeśli zajdzie konieczność uzupełniania dokumentów.

W przypadku certyfikatu SSL GeoTrust EV prosimy o dokładnie zapoznanie się z wymaganiami GeoTrust EV, gdzie dokładnie opisana jest procedura weryfikacji oraz lista dokumentów, jakie mogą być potrzebne. Wszystkie przesyłane dokumenty prosimy oznaczyć numerem zlecenia, otrzymanym po zainicjowaniu realizacji zamówienia.

W przypadku certyfikatu SSL Sectigo (dawniej Comodo) EV prosimy o dokładnie zapoznanie się z wytycznymi w zakresie weryfikacji Sectigo EV. Wzory dokumentów znajdują się na stronie pomocy Sectigo. Wszystkie przesyłane dokumenty prosimy oznaczyć numerem zlecenia, otrzymanym po zainicjowaniu realizacji zamówienia.