Jak skonfigurować połączenie IMAP?

Połączenie się z serwerem pocztowym po protokole IMAP pozwala na dużo więcej operacji niż pozwalało połączenie przez POP3, którego IMAP jest następcą. Połączenie po IMAP pozwala na zdalne pobieranie i kasowanie poczty, a także szereg operacji na folderach, na co nie pozwalało połączenie przez POP3. Konfiguracja klienta pocztowego przez IMAP jest prosta. W polu host/serwer IMAP wpisz nazwę serwera pocztowego: mail.(nazwa Twojej domeny), na przykład: mail.mserwis.pl oraz port połączenia 993 (przy bezpiecznym połączeniu przez SSL) lub 143 (brak połączenia przez SSL). Więcej informacji o IMAP znajdziesz na stronie: Konfiguracja IMAP.