Jak skonfigurować rekord SPF?

Sender Policy Framework (SPF) to mechanizm, który zapobiega podszywaniu się pod nadawcę, wskazując adresy IP serwerów, które mogą wysyłać pocztę w imieniu Twojej domeny. Jeśli jakiś serwer spróbuje wysłać pocztę z Twojej domeny, a jego adresu IP nie ma w rekordzie SPF, nie przejdzie weryfikacji SPF.

Jeżeli obsługujesz w DNS domenę na serwerach MSERWIS, to Twój rekord SPF jest już automatycznie skonfigurowany.

Zgromadź nazwy hostów lub adresy IP, które są używane do wysyłania wiadomości e-mail z Twojej domeny, w tym serwerów internetowych, serwerów pocztowych w biurze, serwerów pocztowych usługodawcy internetowego, serwerów pocztowych dostawcy usług newslettera itp.

Utwórz SPF jako rekord typu TXT dla swojej domeny.

Przykład:

v=spf1 a mx ip4:1.2.3.4 ip4:2.3.4.5 include:innafirma.com -all

W powyższym zapisie:

  • "v=spf1" oznacza wersję mechanizmu SPF;
  • "a" pozwala na wysyłanie e-maili z adresu IP, który jest związany z domeną;
  • "mx" umożliwia wysyłanie e-maili z adresu IP, który jest związany z serwerem poczty domeny;
  • "ip4:1.2.3.4" i "ip4:2.3.4.5" określają konkretne adresy IP, które są upoważnione do wysyłania e-maili z domeny;
  • "include:innafirma.com" pozwala na uwzględnienie zasad SPF z innej domeny (w tym przypadku "innafirma.com"). To jest użyteczne, na przykład, gdy korzystasz z usługi zewnętrznej firmy i chcesz upoważnić ją do wysyłania wiadomości w imieniu twojej domeny.
  • "-all" oznacza, że żadne inne serwery niż te wcześniej wymienione nie są upoważnione do wysyłania e-maili z domeny.

Ustawienia rekordu DNS dla domeny znajdziesz po zalogowaniu się do cPanelu. Przejdź do zakładki „Edytor Stref DNS”, znajdź domenę i kliknij „Zarządzaj”. Następnie kliknij „Dodaj rekord” i zmień jego typ na TXT.

Następnie opublikuj swój rekord SPF w DNS, dodając nowy rekord TXT.

Rekord SPF przykład

Sprawdź poprawność rekordu za pomocą narzędzia do sprawdzania SPF, np. mxtoolbox.com/spf.aspx.

Rekord SPF przykład2