Spam Assassin to zaawansowane oprogramowanie do filtrowania i radzenia sobie z niechcianymi wiadomościami e-mail przychodzącymi na nasze skrzynki mailowe. Dostępne i włączone bezpłatnie w każdym pakiecie konta hostigowego w MSERWIS.pl.

Jak działa ten filtr? Jednoznaczne zidentyfikowanie, czy dana wiadomość jest spamem, czy nie, jest praktycznie niemożliwe. Ta sama wiadomość może być przez jedną osobę zamówiona, a przez drugą nie. Może być przysłana legalnie i w dobrej wierze, albo dotrzeć do niewłaściwego odbiorcy. Wiele firm, wysyłających świadomie niezamówioną korespondencję, dodatkowo próbuje się podszywać pod nadawców, którym ufamy. Jak więc sobie z tym radzić?

Pomoc - anty spam

Ustawianie czułości filtra antyspamowego

Na każdym koncie hostingowym domyślnie włączona jest opcja "process new emails and mark them as spam", czyli sprawdzanie pocztę przychodzącej i identyfikowanie spamu. Tej funkcji nie możesz wyłączyć, możesz ją jednak dostosować do swoich upodobań. Spam Assassin każdą przychodzącą wiadomość e-mail testuje pod kątem jednego z kilkudziesięciu testów. Przykładowo:

  • sprawdza wystąpienia słów powszechnie obecnych w spamowych wiadomościach
  • sprawdza, czy nadawca wiadomości zadeklarowany w nagłówku jest prawdziwy i istnieje
  • weryfikuje, czy wiadomość e-mail jest prawidłowo podpisana przez serwer wysyłających
  • sprawdza, czy serwer wysyłający nie znajduje się na liście znanych spamerów
  • wyszukuje w bazie znanych wiadomości spamowych

Pozytywne przejście danego testu przez daną wiadomość powoduje naliczenie wirtualnych "punktów". Każdy test, w zależności od jego istotności oraz wiarygodności, posiada określoną wagę punktową. Suma uzyskanych punktów jest porównywana następnie z wartością w ustawieniach Twojego konta. Jeżeli e-mail ma więcej punktów niż wartość progowa (spam threshold score), to wiadomość jest oznaczana jako spam. Słowo "spam" pojawia się w tytule wiadomości, co ułatwia jej dalsze filtrowanie czy kasowanie po szybkim zapoznaniu się z nią.

Zalecamy ustawienie wartości progowej na co najmniej 5 punktów. Poniżej tej wartości jako spam będzie oznaczanych dużo wiadomości, które spamem wcale być nie muszą. Dla firmowych skrzynek pocztowych najlepszą wartością do ustawienia będzie 7. Wówczas część spamu się prześlizgnie, ale będzie znacznie mniejsze ryzyko, że jakaś wiarygodna wiadomość zostanie błędne sklasyfikowana jako spam.

Automatyczne kasowanie spamu

Funkcja "Automatically Delete New Spam" od razu skasuje e-mail, który uzyskuje jeszcze więcej punktów. Innymi słowy, taka wiadomość e-mail w ogóle nie pojawi się w Twojej skrzynce odbiorczej. Jeśli nie lubisz czytać spamu, dobrym pomysłem będzie włączenie tej opcji.

Zalecamy włączenie tej funkcji dla wiadomości powyżej 9 punktów. Jeśli boisz się, że filtr błędnie skasuje jakiś ważny e-mail (co jest możliwe, aczkolwiek bardzo mało prawdopodobne), ustaw ten próg wyżej - przykładowo na wartość 12. Wówczas kasowany będzie wyłącznie najbardziej oczywisty spam.

Własne reguły antyspamowe

Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem i chcesz samodzielnie poznać, jak działają konkretne reguły Spam Assassin, możesz je dostosować. Przykładowo, możesz ustawić wyższą wartość punktową dla maili wysyłanych z serwerów wpisanych na czarne listy nadawców. Większość spamu jest wysyłana właśnie ze skompromitowanych serwerów. Z drugiej strony jednak, może się zdarzyć, że na czarną listę wpadnie wiarygodny serwer, z którego po prostu korzysta wielu różnych użytkowników.

Pomoc - anty spam własne reguły

Nie modyfikuj reguł na chybił trafił. Przed ustawieniem własnej wartości punktowej zrozum najpierw dokładnie, jak dana reguła działa, poprzez wyszukiwanie szczegółowych informacji o niej.

Greylisting

Greylisting to dodatkowa funkcja ograniczająca ilość otrzymywanego spamu. Często spam jest wysyłany przez nie do końca poprawnie skonfigurowane serwery. Dobry serwer poczty, jeśli otrzyma odpowiedni kod odpowiedzi od serwera docelowego, będzie ponawiać wysyłkę danej wiadomości, aż do pozytywnego skutku albo przez określony czas (często do 7 dni).

Przy włączonym greylistingu nasz serwer, przy pierwszym odbiorze wiadomości e-mail od niezaufanego nadawcy, odmówi odbioru wiadomości, zgłaszając tymczasowy problem. Serwer nadający wiadomość powinien wówczas ponowić wysyłkę po kilkunastu minutach i wtedy wiadomość zostanie poprawnie dostarczona.

Na naszych serwerach greylisting nie dotyczy wiadomości wysyłanych przez najbardziej znane usługi poczty (np. Hotmail, Outlook, Gmail) oraz dla domen z poprawnie skonfigurowanym rekordem SPF. Jeżeli jednak dużą ilość wiadomości e-mail otrzymujesz z opóźnieniem, możesz Greylisting całkowicie wyłączyć indywidualnie na swoim koncie.