Kopie bezpieczeństwa są tworzone na naszych serwerach automatycznie, można jednak skorzystać z wygodnego w użyciu narzędzia aby samodzielnie tworzyć kopie dowolnych części serwera i je przywracać w razie potrzeby. Będzie to przydatne na przykład w przypadku instalacji nowej wersji oprogramowania w serwisie internetowym, gdy będziemy jednak chcieli szybko wrócić do poprzedniej.

Kopia bezpieczeństwa jest narzędziem pozwalającym odtworzyć w dowolnym momencie pliki oraz konfigurację naszego serwera. Przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa pomocny jest dostępny w cPanelu Kreator kopii zapasowej.

Screen - kopia bezpieczeństwa

Po wybraniu tej opcji ukaże się okno, w którym możemy wybrać czy chcemy utworzyć nową kopię bezpieczeństwa, czy odtworzyć pliki na podstawie już istniejącej kopii bezpieczeństwa.

Screen - kopia bezpieczeństwa

Zatem jeśli chcemy utworzyć kopię bezpieczeństwa należy kliknąć na Back Up. W kolejnym kroku będziemy mogli utworzyć Pełną lub częściową kopię bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że wgranie pełnej kopii bezpieczeństwa za pomocą narzędzi cPanelu jest niemożliwe, taką operację mogą wykonać jedynie administratorzy serwera. Pełna kopia umożliwia przeniesienie konta na inny serwer lub trzymanie lokalnej kopii własnego konta. Natomiast Częściowa kopia bezpieczeństwa umożliwia utworzenie kopii bezpieczeństwa katalogu głównego, bazy danych MySQL lub forwarderów E-mail i filtrów.

Pełna kopia bezpieczeństwa
Po wybraniu pełnej kopii ukaże się okno, w którym z rozwijanego menu należy wybrać lokalizację kopii bezpieczeństwa pomiędzy katalogiem głównym na serwerze, zdalnym serwerem FTP(połączenie w trybie pasywnym lub aktywnym) lub bezpieczną kopią (scp), która podczas transferu kopii bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowany protokół SSH.

Screen - kopia bezpieczeństwa

Jeśli wybierzemy jako lokalizację Katalog główny pozostałe pola pozostawiamy puste i klikamy Wygeneruj kopię zapasową. Natomiast wybierając lokalizację na zdalnym serwerze musimy odpowiednio skonfigurować połączenie. Ważne jest, aby podać adres e-mail, gdyż na niego zostanie wysłana informacja o zakończeniu procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa. Ponieważ na serwerze znajdować się może dużo danych, dlatego proces tworzenia kopii będzie trwać stosunkowo długo.

Częściowa kopia bezpieczeństwa
Korzystając z tej opcji możemy wygenerować kopię bezpieczeństwa tylko części danych. Przykładowo wybierając katalog główny zostanie utworzona jego kopia bezpieczeństwa, którą możemy pobrać w następnym oknie klikając na jej nazwę.

Screen - kopia bezpieczeństwa

Odtwarzanie plików

Screen - kopia bezpieczeństwa

Ta opcja pozwala na odtworzenie części cPanelu przy pomocy wcześniej wykonanej kopii bezpieczeństwa za pomocą narzędzia do tworzenia kopii. Odtworzone mogą być takie elementy jak: Katalog Główny, Bazy danych MySQL, Konfiguracja forwarderów e-mail oraz Konfiguracja filtrów e-mail.

Po kliknięciu w Przywróć w kolejnym oknie mamy wybór elementów do odtworzenia.

Przykładowo po wybraniu bazy danych MySQL w kolejnym kroku należy zaimportować wcześniej utworzoną kopię bezpieczeństwa, najpierw proszę kliknąć Przeglądaj i podać ścieżkę do kopii bezpieczeństwa bazy a następnie kliknąć Przekaż

Kopia bezpieczeństwa

Screen - kopia bezpieczeństwa

Po wybraniu tej opcji w menu głównym zostaniemy przeniesieni do okna, w którym można wykonać wszystkie operacje związane z kopią bezpieczeństwa. Mamy możliwość zarówno stworzenia jak i wczytania wcześniej utworzonej kopii bezpieczeństwa poszczególnych elementów