Po założeniu konta serwera wirtualnego należy umieścić na nim pliki wykonanego serwisu WWW. Najwygodniejszą metodą dokonania tej operacji jest skorzystanie z FTP. FTP jest protokołem umożliwiającym wykonywanie dowolnych operacji na plikach na dysku lokalnymi serwerze - ich kopiowanie, kasowanie, przenoszenie itp.

Zakładanie kont FTP

Do połączenia z FTP możemy wykorzystać te same dane, których używamy do logowania się do panelu administracyjnego serwera (cPanel). Konto główne FTP daje dostęp do całej struktury folderów konta oraz wszystkich umieszczonych w nim plików. Ze względów bezpieczeństwa sugerujemy nie udostępniać tych danych żadnej osobie trzeciej.

W panelu administracyjnym serwera możemy utworzyć dowolne konta FTP dla innych użytkowników. Po wybraniu funkcji "Konta FTP" ukaże nam się ekran dodawania nowego konta FTP.

Dodaj konto ftp

Należy tutaj podać następujące dane:

Prosimy pamiętać, iż pliki, aby były widoczne pod domyślnym adresem internetowym (domeną zaparkowaną), powinny być umieszczone w folderze /public_html/. Wyłącznie pliki umieszczone wewnątrz tego folderu będą dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Również domeny dodane powinny być podpięte pod foldery znajdujące się wewnątrz /public_html.

Konfiguracja klienta FTP

Polecamy program Total Commander, który oprócz funkcji zarządzania plikami lokalnymi posiada rozbudowane możliwości pracy na plikach zdalnych.

Konfiguracja w programie "Total Commander" wygląda następująco:

Total Commander - screen 1

W kolejnym oknie należy wybrać Nowe połączenie i skonfigurować je dla posiadanego konta w następujący sposób:

Total Commander - screen 2

Pole Sesja określa nazwę tego połączenia i tak będzie zapamiętane w programie Total Commander. Nazwa hosta to zawsze ftp.nazwa_twojej_domeny, jeśli chcą się Państwo połączyć ze swoim kontem hostingowym. W polu użytkownik podajemy nazwę konta hostingowego (aby uzyskać dostęp do całego konta) lub nazwę użytkownika FTP w formacie uzytkownik@domena, jeśli logujemy się na konto utworzone w ramach danego serwera. Dla domeny podanej w tym przykładzie konfiguracja może wyglądać następująco: serwer ftp.nurkowie.pl, użytkownik programista@nurkowie.pl oraz hasło wpisane podczas dodawania domeny lub tworzenia konta FTP.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa logowania oraz przesyłania plików można w ustawieniach połączenia włączyć obsługę SSL/TLS. Program Total Commander wówczas automatycznie doda do nazwy hosta protokół ftps://.