Git to bardzo popularny system kontroli wersji, używany przez twórców oprogramowania. Pozwala na wygodną pracę przy tworzeniu oprogramowania przez wiele osób, zapewnia możliwość śledzenia zmian i historii ich dokonywania.

cPanel Git

Z poziomu cPanelu utworzysz, sklonujesz, usuniesz i wyświetlisz dowolne repozytorium Git.

Pomoc - lista repozytorium Git

Jeśli posiadasz konto hostingowe z dostępem SSH, to możesz wykonywać inne operacje na Git z poziomu wiersza poleceń.

Tworzenie repozytoriów Git

Korzystając z funkcji dostępnych w cPanelu możesz utworzyć nowe repozytorium, bądź sklonować istniejące z innego serwera, o ile jest ono publiczne.

Wyświetlanie repozytoriów Git

Możesz wyświetlić szczegóły danego repozytorium Git. Zobaczysz tam nazwę repozytorium, którą możesz zmienić oraz dane ostatnich dokonanych zmian (commitów). Znajdziesz w razie potrzeby URL do sklonowania repozytorium gdzie indziej.

Pamiętaj, aby nie modyfikować ścieżek repozytoriów ani nie usuwać folderów .git - spowoduje to uszkodzenie repozytorium.