Menedżer plików jest programem umożliwiającym przeglądanie zawartości naszego konta hostingowego, daje możliwość dostępu do wszystkich katalogów oraz plików na serwerze. Możemy wykonywać na nich większość operacji min.: zmiana nazwy, usuwanie, otwieranie, czy tworzenie nowych plików jak również katalogów.

Screen - menadżer plików

Menedżer ten jest bardzo rozbudowanym a przy tym intuicyjnym narzędziem.

Screen - menadżer plików

Możemy np. stworzyć Nowy plik podając jego nazwę, rozszerzenie oraz katalog, w którym plik ma zostać utworzony.

Screen - menadżer plików

Następnie możemy sprawdzić zawartość pliku za pomocą funkcji Wyświetl. Edytować plik można przy użyciu funkcji Edytuj lub poprzez podwójne kliknięcie na dany plik. Należy pamiętać, że aby wykonać dowolną operację na pliku musi on być podświetlony. Należy pamiętać, że klikając na kolejny element, nie odznacza się automatycznie poprzedniego.

Tworzenie katalogów jest bardzo podobne, należy podać nazwę katalogu oraz folder, w którym powinien zostać utworzony.

Screen - menadżer plików

Funkcja Kopiuj daje nam możliwość kopiowania plików oraz folderów pomiędzy katalogami na naszym serwerze wirtualnym. Możemy jednocześnie przenosić dowolną ilość elementów do danej lokalizacji, wystarczy zaznaczyć dane elementy, kliknąć Kopiuj, a następnie należy wpisać docelową lokalizację zaznaczonych plików i folderów.

Screen - menadżer plików

Użycie narzędzia Przenieś wygląda podobnie jak Kopiuj, jednak wynik działania jest inny, zaznaczone elementy są przenoszone do miejsca docelowego, ale jednocześnie usuwane z bieżącego.

Funkcja Przekaż pozwala nam na wysłanie pliku z naszego komputera do bieżącego folderu na serwerze wirtualnym. Po kliknięciu na Przekaż zostaniemy przeniesieni do okna w którym mamy możliwość dodawania plików.

Screen - menadżer plików

Funkcja Pobierz umożliwia pobieranie wybranych plików z serwera na komputer. Ponownie najpierw należy zaznaczyć elementy, które chcemy pobrać, a następnie wybrać Pobierz.

Screen - menadżer plików

Ostatnim krokiem będzie zapisanie za pomocą kolejnego okna plików na naszym dysku.

Screen - menadżer plików

Dzięki funkcji Usuń możemy usuwać zaznaczone pliki i foldery. Najpierw należy zaznaczyć elementy, które chcemy usunąć, a następnie kliknąć Usuń.

Screen - menadżer plików

Screen - menadżer plików

Nazwę elementów można zmienić wybierając ikonę Zmień nazwę na pasku opcji bądź klikając prawym przyciskiem myszki oraz opcja Rename.

Screen - menadżer plików

Funkcja Edytuj jest narzędziem umożliwiającym edytowanie plików tekstowych, istnieje możliwość również zapisywania zmian.

Screen - menadżer plików

Po kliknięciu Edytuj będziemy mogli zmieniać jego zawartość.

Screen - menadżer plików

Funkcja Edytor HTML. Po wybraniu pliku z odpowiednim rozszerzeniem, czyli .html należy kliknąć Edytor HTML.

Podobnie jak w edytorze tekstowym również tutaj należy wybrać rodzaj kodowania i kliknąć Edytuj.

Screen - menadżer plików

Zostanie uruchomiony Edytor HTML, który jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Jego dużą przewagą nad pisaniem kodu np. w Notatniku jest z pewnością edycja kodu w trzech zakładkach. W zakładce Źródło dokumentu widzimy źródłowy kod, w Podgląd na bieżąco kontrolujemy rezultaty swojej pracy. Edytor wygląda następująco:

Screen - menadżer plików

Funkcja Zmień uprawnienia pozwala na zmianę uprawnień zarówno dla plików jak i folderów, jednak ustawiając atrybuty dla folderu ustawiamy takie same atrybuty dla wszystkich podkatalogów oraz plików znajdujących się w danym katalogu. Możemy wybierać spośród dostępu w zakresie: odczytu, zapisu oraz wykonywania dla: użytkownika, grupy oraz świata.

Screen - menadżer plików

Narzędzie Wyświetl. Za pomocą tego narzędzia możemy wyświetlić zawartość wielu plików, np: .html, .php, .txt .c oraz plików graficznych .jpg, .gif. Najpierw należy zaznaczyć element, a następnie kliknąć Wyświetl.

Screen - menadżer plików

Funkcja Wyodrębnij pozwala wypakować pliki skompresowane najczęściej używanymi programami.

Funkcja Kompresja kompresuje wybrane elementy w jeden plik, dzięki czemu ma on mniejszy rozmiar oraz przenoszenie go jest wydajniejsze. Narzędzie to oferuje nam kilka metod kompresji: Archiwum Zip, Archiwum Tar, Archiwum GZiped Tar, Archiwum Bzip2ed Tar.

Screen - menadżer plików