Na naszych serwerach, w wybranych pakietach hostingowych, możesz bardzo wygodnie utrzymywać aplikacje Node.js. Wygodny interfejs pozwala wybrać konkretną wersję Node.js dla danej aplikacji. Pozwala to na lepsze wykorzystanie konta.

Aby przejść do konfiguratora aplikacji NodeJS, zaloguj się do panelu swojego serwera i znajdź opcję wyboru wersji Node.js.

Pomoc - Node JS

Otworzy się lista aplikacji Node.js, która początkowo będzie pusta.

Pomoc - Node JS - lista aplikacji

Na liście aplikacji znajduje się kilka kolumn:

Zarządzanie aplikacjami Node.js

Uruchamianie aplikacji Node.js

Aby uruchomić zatrzymaną aplikację kliknij ikonę Start w kolumnie Actions przy danej aplikacji. Gdy aplikacja zostanie uruchomiona, ikona Start zamieni się w ikonę Stop.

Zatrzymywanie aplikacji Node.js

Aby zatrzymać uruchomioną aplikację kliknij w ikonę Stop przy danej aplikacji. Ikona Stop zamieni się w ikonę Start.

Pomoc - Node JS - start stop

Restart aplikacji Node.js

Możesz ponownie uruchomić dowolną aplikację. W kolumnie Actions kliknij ikonę Restart. Cała linia z daną aplikacją zostanie zamrożona aż do momentu zakończenia restartu.

Usuwanie aplikacji Node.js

Aby usunąć aplikację, kliknij ikonkę kosza w kolumnie Actions przy danej aplikacji. W dodatkowym oknie ze względów bezpieczeństwa musisz dodatkowo potwierdzić chęć usunięcia aplikacji. Następnie aplikacja zostanie usunięta z listy.

Pomoc - Node JS - remove restart

Edycja aplikacji Node.js

Aby edytować aplikację kliknij ikonę ołówka w kolumnie Actions przy danej aplikacji.

Pomoc - Node JS - edycja aplikacji

Następujące opcje są dostępne na tym ekranie: