Konfiguracja programu pocztowego na przykładzie Outlook 2016

Program Outlook 2016 jest obecnie jednym z najpopularniejszych programów do lokalnej obsługi poczty (instalowany na Twoim komputerze). Stanowi składnik zarówno pakietu Office 2016 jak też Office 365, sprzedawanego w formie usługi abonamentowej. Każdą skrzynkę e-mail utworzoną na naszych serwerach możesz szybko skonfigurować w programie Outlook 2016.

Aby wejść w ustawienia kont, należy w górnej belce programu wybrać opcję Plik:

Zarządzanie kontami e-mail w Outlook 2016

Dodawanie nowych kont w Outlook 2016 jest bardzo proste. Wpisujemy jedynie podstawowe informacje: nasze imię i nazwisko (bądź inna nazwa, którą chcemy użyć), adres naszego konta e-mail oraz podajemy dwukrotnie hasło.

Dodawanie konta e-mail w Outlook 2016

Następnie program będzie próbował pobrać z serwera informacje o konfiguracji konta. Należy na to zezwolić:

Autodetekcja ustawień konta e-mail w Outlook 2016

Konto zostało pomyślnie skonfigurowane, co potwierdza komunikat, który widzimy poniżej. Domyślnie konto dodawane jest jako IMAP. To wszystko, ustawienia konta są prawidłowe!

Dodawanie konta e-mail w Outlook 2016 - powodzenie

Jeśli chcesz dodać konto jako POP3 lub użyć innych, niestandardowych ustawień, możesz się cofnąć i wybrać ręczną konfigurację. Ewentualnie możesz zaznaczyć opcję "Zmień ustawienia konta".

Ustawienia kont e-mail w Outlook 2016

Najważniejsze informacje, które widzimy powyżej:

  • Nazwa użytkownika: Twój pełny adres email,
  • Typ konta: IMAP (cała poczta, łącznie z folderami jest przechowywana po stronie serwera) lub POP3 (poczta jest pobierana i segregowana lokalnie, choć kopie wiadomości mogą pozostawać na serwerze),
  • Serwer poczty przychodzącej: mail.(nazwa Twojej domeny),
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: mail.(nazwa Twojej domeny) (serwer wymaga uwierzytelnienia).

Po kliknięciu na "Więcej ustawień" uzyskamy dostęp do dwóch dodatkowych bardzo ważnych ekranów:

Konfiguracja poczty wychodzącej w Outlook 2016

Należy się upewnić, że zaznaczona jest opcja "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia". Tylko wówczas będziesz mieć możliwość wysyłania wiadomości ze swojego konta!

Konfiguracja serwerów w Outlook 2016

W zakładce "Zaawansowane" upewnij się, że masz podane prawidłowe numery portów oraz że włączone jest szyfrowanie SSL.

Prawidłowe porty do połączenia z serwerem SMTP to 465 w przypadku połączenia z SSL oraz 587 w przypadku połączenia nieszyfrowanego, zaś w przypadku serwera POP3 to 110 dla połączenia bez SSL oraz 995 dla połączenia SSL. Prosimy zwrócić uwagę iż większość operatorów (w tym Orange, Dialog, Netia) blokuje całkowicie ruch na porcie 25. Użytkownicy takich łącz powinni zmienić w konfiguracji programu (w ustawieniach poczty wychodzącej) port SMTP na port 465 lub 587.

Na naszych serwerach należy korzystać z logowania poprzez SSL. W przypadku nieposiadania własnego certyfikatu SSL może się pojawić monit bezpieczeństwa programu pocztowego. Należy wówczas zgodnie z podpowiedzią w programie pocztowym dodać wyjątek do reguł bezpieczeństwa, aby taki monit nie pojawiał się w przyszłości.

Problemy z połączeniem z kontem pocztowym

Twój program pocztowy nie może połączyć się z serwerem? Sprawdź w pierwszej kolejności następujące kwestie:

  • Czy podałeś prawidłową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej w formacie mail.nazwadomeny?
  • Czy hasło dla tego użytkownika jest prawidłowe? W razie wątpliwości ustaw nowe.
  • Czy jako nazwę użytkownika używasz wszędzie pełny adres e-mail?
  • Czy masz włączoną transmisję SSL i ustawione poprawne numery portów?
  • Czy uwierzytelnienie opiera się na zwykłym tekście czy ustawiony jest błędnie w inny sposób?