Co to jest menedżer indeksowania?

Menedżer indeksowania pozwoli Ci kontrolować generowanie spisów plików w wybranych przez Ciebie katalogach na Twojej stronie www.

Co to jest generowanie spisów plików?

Generowanie list plików to spis zawierający wszystkie pliki i katalogi w danym folderze. W naszym menedżerze możesz ustalić sposób wyświetlania katalogu Twoim użytkownikom albo w ogóle wyłączyć listowanie jego zawartości.

Konfiguracja

Ustawienia domyślne - Ta opcja jest domyślna dla wszystkich katalogów. Katalog będzie się zachowywać tak jak to ustawiono odgórnie w systemie. Aby wybrać własną konfigurację wybierz opcję z listy poniżej.

Brak indeksowania - To zapobiegnie wyświetleniu listy plików. Użytkownik zostanie przeniesiony do pliku indeksu dla danego katalogu (index.php, index.html..) lub wyświetlona zostanie strona z kodem błędu - 403 - Dostęp zabroniony jeśli plik indeksu nie zostanie znaleziony.

Standardowe indeksowanie (tylko tekst) - Ta opcja wyświetli indeks folderu w formie tekstowej, wszystkie pliki i katalogi będą miały wyświetloną jedynie nazwę.

Indeksowanie graficzne - Ta opcja pokaże spis plików z ikonami i dodatkowymi informacjami.