Co to jest baza danych MySQL?

Bazy danych MySQL umożliwiają Ci przechowywanie dużych ilości informacji w łatwy do zarządzania i opanowania sposób. Baza danych sama w sobie nie jest łatwa do odczytania przez człowieka. MySQL (lub podobny MySQL) są wymagane w wielu aplikacjach internetowych włączając niektóre fora internetowe, systemy zarządzania treścią i inne. Aby używać bazy danych będziesz musiał wpierw ją utworzyć. Tylko użytkownicy MySQL (inni od użytkowników mail itp) którzy mają dostęp do określonej bazy będą mogli ją odczytywać albo modyfikować.

Tworzenie nowej bazy danych

Użycie tej funkcji umożliwi Ci stworzenie nowej bazy danych do użytku na Twoim serwerze. Po zakończeniu tej czynności musisz dodać użytkownika który będzie miał dostęp do wskazanej bazy danych dzięki czemu będzie mógł odczytywać i zapisywać w niej informacje.

Modyfikacja / sprawdzenie bazy danych

Użycie tej funkcji umożliwi Ci sprawdzenie bazy danych pod kątem błędów lub uszkodzeń i wyeliminować je.

Naprawa bazy danych

To narzędzie naprawi uszkodzoną bazę danych jeśli zawiera ona błędy albo jest uszkodzona. Skuteczność narzędzia jest bardzo wysoka i w większości przypadków bezproblemowo przywraca danej bazie pełną sprawność bez jakiejkolwiek utraty danych.

Utworzone bazy danych

Każda utworzona baza danych MySQL będzie tutaj wyświetlona. Możesz usunąć każdą z nich w tym miejscu.

Dodawanie nowego użytkownika

Dzięki tej funkcji możesz stworzyć nowego użytkownika który ma dostęp do bazy danych. Po utworzeniu użytkownika musisz przypisać go do bazy i nadać uprawnienia jakie uznasz za konieczne.

Dodawanie użytkownika do bazy danych

Ta funkcja umożliwia przypisanie użytkownika do bazy danych aby miał do niej określony (ustalony przez Ciebie dostęp) tzn mógł modyfikować, czytać dane tabeli a także wpływać na jej kształt (dodawać / usuwać / modyfikować tabele i struktury).

Aktualni Użytkownicy

Każda baza danych musi mieć przynajmniej jednego użytkownika który ma dostęp by uzyskać jakiekolwiek dane z bazy. Wszyscy użytkownicy stworzeni przez Ciebie będą wyświetleni w tej części. Możesz ich tu usunąć lub zmodyfikować.