Listy mailingowe i newslettery - polityka wysyłek

E-mail marketing jest jednym z podstawowych kanałów komunikacji z klientami. Gorąco zachęcamy do korzystania z tych możliwości, zwracamy jednak Państwa uwagę na konieczność dobrego przygotowania kampanii mailingowej.

Dozwolona korespondencja z klientami to np. newsletter na którym znajdują się wyłącznie zweryfikowane i poprawne adresy e-mail, zaś wszyscy odbiorcy wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji. Zgoda nie może być domniemana (np. gdy baza uzyskana jest w wyniku zakupu od podmiotu trzeciego) i musi być uzyskana dla danego konkretnego nadawcy i rodzaju newslettera. Zastrzegamy prawo do weryfikacji zgód odbiorców.

Dla wysyłek zgodnych z powyższymi wytycznymi dopuszczamy następujące limity dzienne:
- 6 000 maili w przypadku kont ECO, STANDARD,
- 12 000 maili w przypadku kont PRO, VIP, SSD.

Dla kont testowych maksymalny dzienny limit wysyłki wiadomości wynosi 100.

Lista mailingowa powinna być również regularnie czyszczona z niepoprawnych bądź nieaktualnych adresów e-mail. W przypadku masowej wysyłki duży odsetek odbiorców o błędnych lub nieaktywnych adresach e-mail może spowodować blokadę całej wysyłki, bądź dodanie adresu IP wysyłającego do czarnych list.