Zależności w bazie danych PostgreSQL

Następujący wykres obrazuje możliwe zależności w bazie danych Postgre:

mySQL Chart

W tym przykładzie User A i B mają możliwość zapisu w Database1. Dodatkowo User B może czytać i zapisywać w bazie Database2. Głównym zadaniem tego wykresu jest pokazanie że w PostgreSQL bazy danych i użytkownicy to oddzielne, niezależne obiekty między którymi możesz dowolnie tworzyć powiązania i relacje by umożliwiać im interakcję.