Co to są Apache Handlers

Handler Apache to dyrektywa która mówi Apache (serwerowi WWW) jaką akcję ma podjąć kiedy ktoś chce otrzymać dany plik. Zwykle powie serwerowi jak przekazać specyficzny typ pliku. Akcją najprawdopodobniej będzie aplikacja która odczyta dany plik i go przetworzy.

Na przykład umieszczasz na serwerze pliki ze skryptami CGI, jednak chcesz im nadać rozszerzenie .moje. W tym celu musisz dodać HandlerApacha dla skryptów CGI powiązując rozszerzenie .moje z typem cgi-script.

Dostępne handlery

Dostępne są następujące Handlery Apache. Pamiętaj, że wymagają one modułów apache wypisanych w nawiasach:
default-handler: Wyślij plik używając funkcji default_handler(), która jest standardowo wykorzystywana przy przesyłaniu statycznej treści. (core)
send-as-is: Wyślij plik takim jaki jest z nagłówkiem HTTP. (mod_asis)
cgi-script: Traktuj plik jak skrypt CGI. (mod_cgi)
imap-file: Parsuj jako zbiór reguł imagemap. (mod_imap)
server-info: Pobierz konfigurację serwera. (mod_info)
server-parsed: Parsuj wszystkie inkluzje po stronie serwera. (mod_include)
server-status: Pobierz raport z działania serwera. (mod_status)
type-map: Parsuj jako typ mapowany. (mod_negotiation)

Dodawanie nowych handlerów apache

Aby dodać handler Apache najpierw wpisz akcję jaka ma zostać wykonana (ścieżka do aplikacji) w polu obok handler. Następnie dodaj rozszerzenie lub rozszerzenia jakie powinny być obsługiwane tym handlerem w polu rozszerzenia i kliknij na dodaj.

Usuwanie handlerów Apache

Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika handlery są wyświetlane na zielono i mogą zostać usunięte. Wszystkie pozostałe to systemowe handlery i nie mogą zostać skasowane. Aby skasować wybrany handler: upewnij się, że checkbox obok wybranej pozycji jest zaznaczony a następnie wybierz "Usuń zaznaczone" z menu "Akcje".