Co to jest typ MIME?

Typ MIME mówi przeglądarce jak obsłużyć dane rozszerzenie pliku. Na przykład typ text/html odpowiada .htm, .html i podobne na większości serwerów mówiąc Twojej przeglądarce że ma obsłużyć ten typ plików jako kod HTML. Możesz dodać nowe typy MIME specjalnie dla Twojego serwisu (Uwaga: Nie mozesz edytować zdefiniowanych w systemie typów MIME). Nowe typy MIME najczęściej są używane aby obsłużyć nowe technologie.

Typ MIME jest nagłówkiem wysyłanym do aplikacji klienckiej (najczesciej przeglądarki) aby mogła poprawnie obsłużyć dany plik. Zwykle decyduje to, że przeglądarka wie jak i czym otworzyć dany plik. Na przykład: jeśli chcesz przechowywać na serwerze pliki .wav i Twoi użytkownicy mają mieć do nich dostęp powinieneś dodać typ mime audio/x-wav dla Twoich plików .wav. Typy MIME można porównać do rozszerzeń plików w systemie operacyjnym, które decydują jak system ma obsłużyć dany plik i co otworzyć, uruchomić lub jak podejrzeć zawartość danego pliku.

Modyfikowanie typu MIME umożliwia Ci zmianę sposobu obsługi danego pliku przez przeglądarkę - np. możesz sprawić aby pliki .music były obsługiwane tak samo jak pliki .wav. Aby to zrobić zwyczajnie dodaj typ MIME audio/x-wav do rozszerzenia .music.

Czemu miałbym dodać więcej typów MIME?

W pewnych przypadkach możesz mieć plik, który nie jest rozpoznawany przez serwer WWW. Serwer nie będzie wiedział jak przekazać ten plik użytkownikowi. To może spowodować nieprzewidywalne zachowanie. (np. wyświetlenie kodu źródłowego pliku który powinien być sparsowany) Dodanie rozszerzenia pliku zidentyfikuje odpowiednio dany plik i prawidłowo go obsłużyć.

Jakie rodzaje plików mamy na myśli?

Przykładowe standardowe typy plików to:

Typ MIME Rozszerzenie pliku
image/jpeg jpeg jpg jpe
video/mpeg mpeg mpg mpe
audio/mpeg mpga mp2 mp3

Dodawanie nowego typu MIME

Aby dodać nowy typ mime musisz ustalić typ pliku w polu MIME Type i jego rozszerzenie w polu Rozszerzenie a na końcu kilknąć Dodaj.

Usuwanie typów MIME

Wszystkie dodane przez użytkownika typy MIME będą wyświetlane na zielono. Te mogą być usunięte. Wszystkie inne typy MIME są systemowe i nie można ich skasować.