Co to są Zadania Cron?

Zadania crona to narzędzie pozwalające Ci na zautomatyzowanie niektórych operacji wykonywanych na koncie lub na wykonanie danych działań w czasie kiedy Ty nie możesz tego samodzielnie zrobić. Cron jest bardzo elastycznym narzędziem i bardzo przydatnym nie tylko dla serwisów WWW ale także dla obsługi maili itd.

Dodawanie zadań do Crona

Dodawanie zadań do Crona w trybie zaawansowanym przypomina dodawanie ich z linii komend w systemie. Ustaw częstotliwość wywołań wpisując numer w każdym polu (* oznacza dowolną, każdą) oraz ścieżkę do programu, komendy która ma zostać wywołana. Wynik działania może zostać wysłany na wskazany adres email jeśli jest taka potrzeba.