SSH to funkcja dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala na dostęp do terminala serwera i bezpośrednie operacje na plikach oraz wywoływanie dozwolonych polityką bezpieczeństwa komend. Dostęp do SSH jest możliwy w wyższych pakietach naszych serwerów, zgodnie z ofertą.

Prosimy o ostrożność w korzystaniu z tego narzędzia. Usunięcie kluczowych plików lub folderów bądź ich nieprawidłowa modyfikacja może spowodować niedostępność Twojego serwera lub utratę Twoich danych.

Ustawianie kluczy dostępowych SSH

Funkcja dostępna w cPanelu pozwala na łatwe dodawanie i zarządzanie kluczami dostępowymi SSH.

Pomoc - klucze SSH

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do SSH przy użyciu np. programu Putty, musisz się z nami uprzednio skontaktować. Dostęp SSH jest ograniczony wyłącznie do autoryzowanych adresów IP. Dla danego konta hostingowego możesz nam podać maksymalnie 3 stałe adresy IP, które będą mogły zalogować się do SSH. Listę autoryzowanych adresów IP możesz aktualizować nie częściej niż raz w miesiącu poprzez kontakt z naszym BOK.

Terminal SSH

To najwygodniejszy sposób dostępu do SSH. Nie potrzebujesz do niego żadnego dodatkowego oprogramowania ani uprawnień. Wystarczy, że dostęp SSH jest aktywny dla Twojego konta.

Pomoc - terminal SSH

Aktywacja dostępu SSH

Jeśli posiadasz pakiet konta z dostępem do SSH w ofercie, ale SSH nie jest aktywny, skontaktuj się z nami.