Jak włączyć uwierzytelnianie dwuelementowe dla konta hostingowego w cPanelu?


Uwierzytelnianie dwuelementowe, inaczej “weryfikacja dwuetapowa (2FA)” to dodatkowy środek bezpieczeństwa mający na celu uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do konta hostingowego. Uruchomienie uwierzytelniania dwuelementowego w cPanelu spowoduje, że w celu zalogowania do konta po wprowadzeniu swojej nazwy użytkownika i hasła będziesz musiał podać również dodatkowy kod zabezpieczający. Kod otrzymasz na swojego smartfona po jego wcześniejszym skonfigurowaniu - zainstalowaniu dedykowanej aplikacji do dwupoziomowej autoryzacji logowania.

W celu włączenia uwierzytelniania dwuelementowego dla konta hostingowego przejdź na stronę mserwis.pl i zaloguj się do swojego konta cPanel.

logowanie do konta cpanel

Kolejno przejdź do zakładki “ZABEZPIECZENIA” i “Uwierzytelnianie dwuelementowe”.

wybieranie zakładki 2FA w cpanelu

Kliknij przycisk “Konfigurowanie uwierzytelniania dwuelementowego”.

konfiguracja 2FA w cpanelu

Następnie pobierz na swój telefon aplikację do uwierzytelniania dwuelementowego, np. Google Authenticator czy Microsoft Authenticator i przy jej pomocy zeskanuj widoczny kod QR.

skanowanie kodu QR przy pomocy aplikacji

skanowanie kodu QR przy pomocy aplikacji

Po zeskanowaniu kodu zostaniesz poinformowany, że tajny klucz został dodany. W aplikacji zobaczysz sześciocyfrowy kod, który w określonym czasie musisz przepisać do pola w kroku 2 i potwierdzić konfigurację przyciskiem “Konfigurowanie uwierzytelniania dwuelementowego”.

akceptacja konfiguracji 2FA

logowanie ze wdrożoną konfiguracją 2FA

Uwierzytelnianie dwuelementowe zostało skonfigurowane. Od teraz przy każdym logowaniu zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła dla konta cPanel a także sześciocyfrowego kodu autoryzacyjnego.

ukończenie konfiguracji 2FA

Jeśli stwierdzisz, że nie potrzebujesz już dodatkowej formy zabezpieczenia konta, będziesz mógł ją wyłączyć, przechodząc do zakładki “Uwierzytelnianie dwuelementowe” i klikając przycisk “Usuwanie uwierzytelniania dwuelementowego”. Usunięcie nie będzie wymagało ponownego podania kodu autoryzacyjnego.

usuwanie konfiguracji 2FA

potwierdznei usunięcia konfiguracji 2FA

W przypadku gdy utracisz dostęp do swojego smartfona np. zmieniając telefon lub gubiąc go i nie będziesz w stanie zalogować się do konta, możesz skorzystać z wniosku o dezaktywację usługi uwierzytelniania dwuskładnikowego.