RoundCube jest jednym z najpopularniejszych klientów pocztowych obsługiwanym z poziomu przeglądarki internetowej. Wygodny układ oraz prosty w obsłudze panel pozwalają sprawnie zarządzać skrzynką e-mailową. RoundCube dostępny jest także w naszym serwisie. Aby przejść do logowania, kliknij tutaj.

Jak wysłać nową wiadomość?

Klikamy w ikonę z ołówkiem:

Wiadomość - jak napisać nowy e-mail

Ukazuje się okno do tworzenia nowej wiadomości:

Wiadomość - edytor zwykły

Istnieje również możliwość zmiany typu edytora, ze zwykłego na edytor HTML. Zaletą edytora HTML jest dużo większa gama możliwości edycji wysyłanego tekstu:

Wiadomość - edytor HTML

W polach:

 • Od kogo - wybieramy adres e-mail, z którego kierujemy naszą wiadomość. Dane które pokazują się w tym polu, widoczne będą również w skrzynce odbiorczej adresata. W tym miejscu możemy również przenieść się do opcji Edytuj tożsamości, o której piszemy poniżej.
 • Do kogo - wpisujemy adresy e-mail odbiorcy. Jeśli odbiorców jest więcej, koniecznie adresy należy oddzielić od siebie przecinkami. W innym wypadku wiadomość zostanie wysłana tylko do pierwszego z adresatów.
 • Temat – wpisujemy tytuł wiadomości.

Możemy również wpisać dodatkowe adresy e-mail w polach: Dodaj Cc, Dodaj Bcc, Dodaj Reply-To czy Dodaj Followup-To.

Co oznaczają poszczególne ikony przy opcji tworzenia wiadomości?

 • Anuluj - anuluje tworzenie wiadomości i pozwala wrócić do listy e-maili.
 • Wyślij - wysyła wiadomość.
 • Zapisz - zapisuje wiadomość bez wysyłania jej.
 • Pisownia - sprawdza poprawność językową w wybranym języku.
 • Spinacz – pozwala na dodanie załącznika. Obecnie każdy z załączników nie może przekraczać więcej niż 32 MB. Załącznik możemy dodać również poprzez przycisk „Dołącz plik”.
 • Podpis – jeżeli dla danej tożsamości posiadamy skonfigurowany podpis, ikona ta pozwala nam na jego wstawienie. O konfiguracji podpisu piszemy poniżej.
 • Odpowiedzi – pozwala na skorzystanie z uprzednio utworzonej bazy gotowych odpowiedzi.

Jak ustawić podpis, który pojawi się automatycznie na końcu wiadomości?

W celu utworzenia podpisu należy skorzystać z pcji Tożsamości. Tożsamość możemy utworzyć lub edytować, przechodząc do ustawień (w prawym górnym rogu), zakładka Tożsamości.

Tożsamość - podpis

W dolnym rogu poprzez naciśnięcie „+” przejdziemy do tworzenia nowej tożsamości:

W polach:

 • Nazwa – od kogo konkretnie przychodzi wiadomość, np. Administrator domeny, Imię i nazwisko itp. Jeśli w tym polu wpiszemy nasze imię i nazwisko, to oprócz naszego adresu e-mail w skrzynce adresata pojawi się również ta informacja.
 • E-mail - przypisujemy alias pocztowy, którym posługuje się dana osoba.
 • Organizacja – to pole możemy uzupełnić o dane firmy, działu itp.
 • Odpowiedź do – wpisujemy inny adres e-mail, na który zostanie pokierowana odpowiedź od adresata (opcjonalnie)
 • Ukryta kopia – pole na adres e-mail, na który również zostanie skierowana wiadomość, natomiast informacja ta nie będzie widoczna dla głównych adresatów wpisanych w polu Do, przy tworzeniu nowej wiadomości.

Pola te będą również automatycznie uzupełniane przy tworzeniu nowej wiadomości.

Jak stworzyć swój indywidualny podpis?

Po zaznaczeniu opcji „Podpis w HTML” pojawi nam się również intuicyjny kreator, w którym możemy dodać, np. logo naszej firmy, wstawić podstawowe informacje, jak numer telefonu, adres e-mail, wstawić link do naszej strony.

Podpis HTML

Porządkowanie skrzynki e-mail - różne foldery

Po przejściu do Ustawień, do zakładki Foldery, mamy możliwość zarządzania folderami – edytowania, usuwania, sprawdzania ich pojemności.

W lewym dolnym rogu, za pomocą „+” tworzymy nowy folder. W polu Nazwa folderu wpisujemy oznaczenie, nazwę naszego folderu. Przy opcji Folder nadrzędny mamy możliwość określenia, pod którym z folderów będzie widoczny nasz nowo utworzony folder. Widać to na poniższym przykładzie:

Foldery

Przykładowo tworzony folder o nazwie "W realizacji", który znajduje się wewnątrz folderu "Zamówienia".

W lewym dolnym rogu, obok opcji "+", znajduje się ikona koła zębatego. Dostępne są tam opcje usunięcia oraz opróżnienia folderu. Możliwość usunięcia folderu dotyczy wyłącznie folderów, które utworzyliśmy samodzielnie. Niemożliwe jest usunięcie folderów systemowych: Odebrane, Kopie robocze, Wysłane, Spam oraz Kosz.