Niniejsza strona zawiera informacje o aktualnych incydentach oraz planowanych pracach związanych z działaniem serwerów w sieci MSERWIS.pl.

Aktualne prace serwisowe i incydenty

Brak zdarzeń.

Zakończone prace serwisowe i incydenty

17.04.2022 23:00 - 1:00 - ponowne uruchomienie serwerów celem wykonania aktualizacji. Czas przerwy ok. 5 minut.

6.12.2021 13:10 - 13:50 - problemy z działaniem łącza do lokalizacji serwerów Wrocław. Problem został rozwiązany.