Niniejsza strona zawiera informacje o aktualnych incydentach oraz planowanych pracach związanych z działaniem serwerów w sieci MSERWIS.pl.

Aktualne prace serwisowe i incydenty

Brak zdarzeń.

Zakończone prace serwisowe i incydenty

20.09.2020 (niedziela) 1:00-5:00 planowa przerwa w działaniu usług hostingowych na serwerze cpanel12, związana z migracją do nowej infrastruktury. Informacja o przerwie wysłana do użytkowników tego serwera z wyprzedzeniem.

14.06.2020 (niedziela) 08:00-21:30 - problemy z dostępem do wybranych serwerów hostingowych. Serwery: cpanel4, cpanel8 - usługi przywrócone. Serwer: cpanel14 - snapshot odzyskany, konta przywrócone.

29.03.2020 (niedziela) w godzinach 00:00-01:00 - ponowne uruchomienie wybranych serwerów związane z instalacją aktualizacji. Czas przerwy w działaniu usług do 15 minut.

26.12.2019 (czwartek) w godzinach 00:00-01:00 - ponowne uruchomienie wybranych serwerów związane z instalacją aktualizacji. Czas przerwy w działaniu usług do 15 minut.

15.08.2019 (czwartek) w godzinach 00:00-01:00 - testy sieci oraz ponowne uruchomienie wybranych serwerów związane z instalacją aktualizacji. Czas przerwy w działaniu usług do 30 minut.