Niniejsza strona zawiera informacje o aktualnych incydentach oraz planowanych pracach związanych z działaniem serwerów w sieci MSERWIS.pl.

Aktualne prace serwisowe i incydenty

Brak zdarzeń.

Zakończone prace serwisowe i incydenty

6.12.2021 13:10 - 13:50 - problemy z działaniem łącza do lokalizacji serwerów Wrocław. Problem został rozwiązany.