Jak działa certyfikat typu wildcard?

W przypadku zamówienia certyfikatu dla subdomeny www danej nazwy domeny, certyfikat będzie działał również dla tej nazwy domeny bez www. Na przykład, certyfikat wydany dla domeny www.mserwis.pl będzie działał również dla mserwis.pl. Zasada ta działa w większości przypadków również w drugą stronę, czyli certyfikat wydany dla mserwis.pl będzie działał dla www.mserwis.pl. Certyfikat może nie obejmować obydwu wariantów, jeśli jest wydawany dla subdomeny innej niż www, np. zdjecia.mserwis.pl.

Zasada ta nie obowiązuje dla certyfikatów MultiDomain. W przypadku takich certyfikatów każda nazwa jest traktowana oddzielnie. Jeśli certyfikat MultiDomain ma działać zarówno dla nazwy z www jak i bez, będzie to traktowane jako użycie dwóch nazw domenowych z puli zakupionej dla danego certyfikatu MultiDomain.