Jak skonfigurować rekord BIMI?

BIMI (Brand Indicators for Message Identification) to standard, który pozwala organizacjom na wykorzystanie swoich logo w e-mailach, które wysyłają. To technologia, która pomaga wizualnie autoryzować wiadomości e-mail od konkretnych nadawców.

Kiedy organizacja zaimplementuje BIMI, jej logo pojawia się obok wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. To pomaga odbiorcom w szybkim zidentyfikowaniu, czy wiadomość e-mail pochodzi od prawdziwego nadawcy.

BIMI funkcjonuje na podstawie określonego rekordu DNS, który jest dodawany do domeny danej organizacji. Rekord zawiera odniesienie do logo firmy, które ma się pojawiać przy wysyłanych wiadomościach e-mail. Jednakże, aby BIMI mogło efektywnie działać, niezbędne jest wcześniejsze wdrożenie DMARC. To standard służący do walki z fałszywymi e-mailami (spoofingiem) i phishingiem.

Rekord BIMI wygląda podobnie jak w przykładzie:

default._bimi.domeny.tv. 14400 IN TXT "v=BIMI1; l=https://www.domeny.tv/files/bimi.svg; a=https://www.domeny.tv/files/bimi.pem"

gdzie:

  • "default._bimi" jest standardową nazwą dla rekordu BIMI, a "domeny.tv" to domena, dla której ustawiony jest ten rekord;
  • "14400" to czas życia rekordu w sekundach (TTL);
  • "IN" oznacza "Internet" i że rekord jest używany w kontekście usług internetowych;
  • "TXT" to typ rekordu DNS;
  • "v=BIMI1" określa wersję protokołu BIMI. Obecnie BIMI1 jest jedyną dostępną wersją.
  • "l=https://www.domeny.tv/files/bimi.svg" to adres URL, wskazujący lokalizację logo marki, które ma być wyświetlane obok wiadomości e-mail. Logo musi być w formacie SVG i zgodne ze standardem BIMI.
  • "a=https://www.domeny.tv/files/bimi.pem" ten adres URL wskazuje lokalizację certyfikatu VMC (Verified Mark Certificate), który potwierdza, że organizacja ma prawo do używania danego logo. Ten parametr jest opcjonalny i nie jest obsługiwany przez wszystkie platformy pocztowe.

W przypadku hostingu MSERWIS opartego na oprogramowaniu cPanel, rekord BIMI dodasz, logując się do swojego konta i przechodząc do zakładki „Edytor Stref”, a następnie klikając w przycisk „Zarządzaj” znajdujący się obok swojej domeny.

Poprawność rekordu BIMI sprawdzisz za pomocą narzędzia mxtoolbox.

Sprawdzanie poprawności rekordu BIMI