Konfiguracja i połączenie się z bazami danych. Co musisz wiedzieć o bazach danych?

W Mserwis.pl oferujemy bazy MySQL oraz PostgreSQL. Połączenie się z bazą danych z zewnątrz nie jest możliwe, a każdorazowo w aplikacji jako adres serwera wpisz localhost. Więcej informacji o bazach danych znajdziesz na dedykowanej stronie. Pokazujemy tam między innymi jak stworzyć bazę danych i jak dodać użytkowników do baz danych.