Gdzie mogę zmienić wersję PHP?

Obecnie oferujemy PHP w wersji od 5.2 aż po 8.0. Zmiana wersji PHP jest możliwa w każdym pakiecie konta hostingowego. W tym celu znajdź na swoim koncie opcję: MultiPHP Manager (Menedżer wielu wersji języka PHP). Jeśli nie wiesz jak samodzielnie zmienić wersję PHP, sprawdź również krótką instrukcję, którą przygotowaliśmy.