Czym są Progressive Web Apps?

Progressive Web Apps (w skrócie PWA) to skrót aplikacji webowej możliwej do umieszczenia na ekranie głównym telefonu. Jeśli wyjątkowo często korzystasz z danej strony w wersji mobilnej, powinna zaproponować Ci dodanie skrótu do ekranu głównego. Tym właśnie jest PWA. Sprawdź więcej zalet na stronie: Progressive Web Apps.